GMSSS26TM CHANDIGARH - HOUSES
OUR HOUSES KASTURBA HOUSE LUXMIBAI HOUSE SAROJANI HOUSE PRIYADARSHANI HOUSE
HOUSE INCHARGE SUDHA SHARMA KAVITA RAJDEV VIMAL CHADHA VIJAY PAL
1 POONAM ARORA CHANDERKANTA REETA SINGAL MANJU BALA
2 SHRUTI JASPREET KAUR MS. ARCHANA SALONI
3 ARCHANA MISHRA JAGTAR ANJU BALA JYOTI
4 MANJIT KAUR SHAKTI REETA SHARMA PARGAT
5 YOGITA SUDESH KIRANJIT KAUR CHETNA
6 PUSHPINDER KIRANDEEP KAUR POONAM (GEO.) KIRAN BALA
7 ROSY LAL CHAND LAKHVEER PRITI BANSAL
8 MEETA PRITI SOOD GEETANJALI SEEMA
9 BHAVANA POONAM (SC.) NEELIMA ANITA YADAV
10 SONIA POONAM YADAV NEHA SURINDER
11 REEMA HARVINDER KAUR BHUPINDER KAUR ANITA BATRA
12 RAKESH POOJA DEEPAK VIDYA WATI
13 NIRMAL JOGINDER LEENA RAVINDER
14 ROOPLAL ASHOK JYOTI GAYATRI
15 NEETU SHARMA MUNNI YADAV    
Home ||New Activity ||Contact Us ||
Designed and Maintained by Mr. Yashowardhan I.T. Deptt. of this School.